Condiții generale de vânzare

Actualizat 03/12/2022

Site-ul www.happy-champions.com

De aici înainte va fi numit „Platforma”

este o inițiativă a Happy Champions reprezentată de Nina Delporte și Elite Mind, Strada Chelui 33, Spa, cod 4900, Belgia

Cod fiscal BE0666928547

E-mail : info@happy-champions.com     

+32470973006 și +40 (760) 429 664

(de aici înainte „Happy Champions” sau „Prestator de servicii”)


I. Condiții generale de utilizare


1. Domeniul de aplicare

Condițiile generale de utilizare (de aici înainte „CGU”) se aplică la orice vizită sau utilizare a platformei. Prin vizitarea sau utilizarea platformei, utilizatorul recunoaște că a citit aceste condiții CGU și acceptă în mod expres drepturile și obligațiile menționate în acestea.

În mod excepțional, poate fi derogată de la prevederile CGU prin acord scris. Aceste derogări pot consta în modificarea, adăugarea sau ștergerea clauzelor la care se referă și nu au impact asupra aplicării celorlalte prevederi ale CGU. Ne rezervăm dreptul de a modifica CGU în orice moment, fără notificare prealabilă, dar ne angajăm să aplicăm prevederile care erau în vigoare la momentul în care ați utilizat platforma noastră.


2. Platform
a

a. Acces și navigare

Luăm toate măsurile rezonabile și necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, securitatea și accesibilitatea platformei noastre. Cu toate acestea, nu putem oferi o garanție absolută de operabilitate și, prin urmare, acțiunile noastre trebuie considerate ca fiind acoperite de o obligație de mijloace.

Orice utilizare a platformei este întotdeauna pe propria răspundere a utilizatorului. Astfel, nu suntem responsabili pentru nicio daună care ar putea rezulta din posibile defecțiuni, întreruperi, sau defecte prezente pe platformă.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la platformă sau de a întrerupe funcționarea acesteia în orice moment, fără obligația de notificare prealabilă.

b. Conținut

Happy Champions determină conținutul prezentat pe platformă și are mare grijă de informațiile prezente pe aceasta. Luăm toate măsurile posibile pentru a menține platforma noastră cât mai completă, exactă și actualizată posibil, chiar și atunci când informațiile de pe aceasta sunt furnizate de terți. Ne rezervăm dreptul de a modifica, completa sau șterge platforma și conținutul acesteia în orice moment.

Happy Champions nu poate oferi garanții absolute cu privire la calitatea informațiilor de pe platformă. Prin urmare, este posibil ca aceste informații să nu fie întotdeauna complete, exacte, suficient de precise sau actualizate. În consecință, Happy Champions nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune, directe sau indirecte, pe care utilizatorul le-ar putea suferi din cauza informatiilor prezente pe platformă.

Dacă un anumit conținut de pe platformă încalcă legea sau drepturile terților, sau este contrar moralității, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil prin e-mail pentru a putea lua măsurile corespunzătoare.

Orice descărcare de pe platformă are loc întotdeauna pe propria răspundere a utilizatorului. Happy Champions nu poate fi făcut responsabil pentru nicio daună, directă sau indirectă, rezultată în urma acestei descărcări, cum ar fi pierderea de date sau deteriorarea sistemului informatic al utilizatorului, care este în totalitate și exclusiv responsabilitatea acestuia din urmă.


3. Link-uri către alte site-uri

Platforma poate conține link-uri sau hyperlink-uri către site-uri web externe. Astfel de link-uri nu înseamnă automat că există o relație între Happy Champions și site-ul extern sau că există un acord implicit cu conținutul acestor site-uri externe.

Happy Champions nu are control asupra site-urilor externe. Prin urmare, nu suntem responsabili pentru funcționarea sigură și corectă a hyperlink-urilor și destinația lor finală. Imediat ce utilizatorul face clic pe hyperlink, el părăsește platforma. Prin urmare, nu putem fi trași la răspundere pentru orice daune ulterioare.


4. Proprietate intelectuală

Structura Platformei, dar și textele, graficele, imaginile, fotografiile, sunetele, videoclipurile, bazele de date, aplicațiile informatice etc. care o compun sau care sunt accesibile prin intermediul platformei sunt proprietatea editorului și sunt protejate ca atare de legile în vigoare în materie de proprietate intelectuală.

Orice reprezentare, reproducere, adaptare sau exploatare parțială sau totală a conținutului, mărcilor comerciale și serviciilor oferite de platformă, prin orice mijloc, fără autorizarea prealabilă, explicită și scrisă a editorului, este strict interzisă, cu excepția elementelor desemnate explicit ca „conținut fără drepturi” pe platformă.

Utilizatorului platformei i se acordă un drept limitat de a accesa, utiliza și afișa platforma și conținutul acesteia. Acest drept este acordat pe o bază neexclusivă, netransferabilă și poate fi utilizat numai pentru uz personal și necomercial. Cu excepția unui acord scris prealabil, utilizatorii nu sunt autorizați să modifice, să reproducă, să traducă, să distribuie, să vândă, să comunice publicului, integral sau parțial, elementele de pe platformă.

Utilizatorului îi este interzis să introducă date pe Platformă care ar modifica sau ar putea modifica conținutul sau aspectul acesteia.


5. Protecția datelor personale

Datele personale furnizate de utilizator în timpul vizitei sau utilizării a platformei sunt colectate și prelucrate de Happy Champions exclusiv în scopuri interne. Happy Champions își asigură utilizatorii că acordă cea mai mare importanță protecției confidențialității și datelor lor personale și că se angajează întotdeauna să comunice clar și transparent în acest sens. Happy Champions se obligă să respecte legislația aplicabilă în acest domeniu, respectiv Legea din 8 decembrie 1992 privind protecția vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și regulamentul European din 27 aprilie 2016 privind protecția vieții private persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date. Datele personale ale utilizatorului sunt prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă pe platformă.


6. Legea aplicabilă și jurisdicția competentă

Aceste CGU sunt guvernate de legea belgiană. În cazul unui litigiu și în lipsa unui acord amiabil, litigiul va fi adus în fața instanțelor din circumscripția judecătorească în care Happy Champions își are sediul social.


7.
Condiții generale

Happy Champions își rezervă dreptul de a modifica, extinde, șterge, limita sau întrerupe platforma și serviciile asociate în orice moment, fără notificare prealabilă și fără a-și asuma nicio răspundere.În cazul încălcării CGU de către utilizator, Happy Champions își rezervă dreptul de a lua măsuri de sancționare a utilizatorului. Happy Champions își rezervă dreptul de a refuza utilizatorului orice acces la platformă sau la serviciile noastre temporar sau permanent. Aceste măsuri pot fi luate fără a oferi vreun motiv și fără notificare în prealabil. Ele nu pot angaja responsabilitatea Happy Champions sau nu pot da naștere la nicio formă de compensare. Ilegalitatea sau invaliditatea totală sau parțială a unei prevederi din CGU noastre nu va avea niciun impact asupra validității și aplicării celorlalte prevederi. Avem, într-un astfel de caz, dreptul de a înlocui prevederea cu o altă prevedere similară.II. Condiții generale de vânzare


1. Domeniul de aplicare

Aceste condiții generale de vânzare (denumite în continuare „CGV”) definesc drepturile și obligațiile reciproce în cazul achiziției de produse sau servicii de pe platformă de către un utilizator (denumit în continuare „Client”). CGV-urile exprimă toate obligațiile părților. Se consideră că Clientul le acceptă fără rezerve, în caz contrar comanda sa nu va fi validată. În mod excepțional, poate fi derogată de la prevederile GCV în măsura în care aceste derogări au făcut obiectul unui acord scris. Aceste derogări pot consta în modificarea, adăugarea sau ștergerea clauzelor la care se referă și nu au impact asupra aplicării celorlalte prevederi ale CGV. Happy Champions își rezervă dreptul de a actualiza CGV. Modificările vor fi aplicabile de îndată ce vor fi puse online pentru orice achiziție efectuată după această dată.


2. Magazin online

Prin platformă, prestatorul de servicii pune la dispoziție clientului un magazin online care prezintă ateliere pentru părinți și antrenori precum și sesiuni individuale de coaching, fără ca pozele prezentate să aibă valoare comercială. Produsele sau serviciile sunt descrise și prezentate cu cea mai mare acuratețe posibilă. Cu toate acestea, în cazul unor erori sau omisiuni în prezentare, responsabilitatea prestatorului de servicii nu poate fi angajată. Produsele și serviciile sunt oferite în limita disponibilității acestora. Prețurile și taxele sunt specificate în fila „Ateliere”, făcând clic pe „vezi detalii” precum și în fila „Coaching”.


3. Prețuri

Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment, publicându-le online. Se vor aplica doar tarifele indicate și taxele în vigoare la momentul comenzii, în limita disponibilității la acea dată. Preturile sunt indicate în lei pentru site-ul în limba română și nu iau in calcul eventualele costuri de livrare, care sunt indicate si facturate in plus înainte de validarea comenzii de către client. Suma totală a comenzii (toate taxele incluse) și, după caz, costurile de livrare sunt indicate înainte de validarea finală a formularului de comandă.


4. Comanda online

Clientul are opțiunea de a se înscrie la un workshop sau o sesiune individuală de coaching, folosind un formular electronic. Prin completarea formularului electronic, clientul acceptă prețul și descrierea produselor sau serviciilor. Pentru ca comanda sa să fie validată, clientul trebuie să accepte aceste condiții generale de vânzare făcând clic acolo unde este indicat. Clientul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail validă, detalii de facturare și, după caz, o adresă de livrare. Comunicarea cu prestatorul de servicii poate avea loc folosind această adresă de e-mail.

În ceea ce privește atelierele, clientul va fi redirecționat către un site de plată specializat (Stripe) și odată ce plata a fost confirmată, va primi un link de confirmare precum și, într-un timp rezonabil, un link către atelierul online. În ceea ce privește coaching-ul individual, clientul rezervă o sesiune prin calendar pe platforma Calendly și odată confirmat intervalul orar, va primi un link către plata comenzii sale. Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a bloca comanda clientului în caz de neplată, adresa incorectă sau orice altă problemă în contul clientului, până la rezolvarea problemei.


5. Confirmarea și plata comenzii

a. Plata

Clientul efectuează plata în momentul validării finale a comenzii folosind metoda de plată aleasă. Această validare ia locul unei semnături. Clientul garantează prestatorului de servicii că deține autorizațiile necesare pentru a utiliza aceasta metodă de plată și ia la cunoștința că informațiile furnizate în acest scop constituie  dovada consimțământului său la vânzare precum și la plata sumelor datorate în baza comenzii. Prestatorul de servicii a implementat o procedură de verificare a comenzilor și a mijloacelor de plată menită să garanteze în mod rezonabil împotriva oricărei utilizări frauduloase a unui mijloc de plată, inclusiv prin solicitarea clientului a datelor de identificare. În cazul refuzului de a autoriza plata cu cardul de credit de la organismele acreditate sau in cazul neplății, prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a suspenda sau anula comanda și livrarea acesteia. Prestatorul de servicii își rezervă, de asemenea, dreptul de a refuza o comandă de la un client care nu a plătit total sau parțial o comandă anterioară sau cu care este în desfășurare un litigiu în materie de plăți. 

b. Confirmarea

La primirea validării achiziției însoțita de dovada plății, prestatorul de servicii informează clientul și îi trimite acestuia și factura aferentă. În cazul indisponibilității unui serviciu, prestatorul de servicii va informa clientul prin e-mail în cel mai scurt timp posibil pentru a-l înlocui sau a anula comanda acestui produs și eventual pentru a rambursa prețul aferent, restul comenzii rămânând fermă și definitivă.


6. Probe și dovezi

Comunicările, comenzile și plățile efectuate între client și prestatorul de servicii pot fi dovedite prin registre informatice, păstrate în sistemele informatice ale prestatorului de servicii în condiții rezonabile de securitate. Comenzile de achiziție și facturile sunt arhivate pe un suport de încredere și durabil considerat, în special, un mijloc de probă.


7. Garanții

Prestatorul de servicii garantează conformitatea serviciilor cu contractul în conformitate cu legea în vigoare la momentul încheierii acestuia.


8. Protecția datelor

Prestatorul de servicii va păstra în sistemele sale informatice și în condiții rezonabile de securitate dovada tranzacției, inclusiv formularul de comandă și factura. Prestatorul de servicii garantează clientului său protecția datelor personale ale acestuia din urmă în conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă pe platformă.


9. Protection des données

Le Vendeur conservera dans ses systèmes informatiques et dans des conditions raisonnables de sécurité une preuve de la transaction comprenant le bon de commande et la facture.

Le Vendeur garantit son Client de la protection des données personnelles de ce dernier conformément à la Politique de confidentialité disponible sur la Plateforme.


10. Forță majoră

În cazul în care prestatorul de servicii este împiedicat, în totalitate sau parțial, să execute comanda din cauza unei circumstanțe neprevăzute aflate în afara controlului său, atunci aceasta reprezintă o chestiune de forță majoră. În caz de forță majoră, prestatorul de serviciii este autorizat să suspende executarea comenzii, în totalitate sau în parte, pe durata forței majore. Prestatorul de servicii anunță clientul în cel mai scurt timp posibil.  În cazul in care situația de forță majoră persistă mai mult de 90 de zile fără întrerupere, fiecare dintre părțile contractante va avea dreptul de a suspenda contractul în mod unilateral, prin scrisoare recomandată trimisă celeilalte părți. Serviciile deja prestate vor fi facturate proporțional.


11. Independența clauzelor

Nelegalitatea sau invaliditatea totală sau parțială a unei prevederi din prezentele CGV nu va avea niciun impact asupra validității și aplicării celorlalte prevederi. Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a înlocui prevederea ilegală sau nevalidă cu o altă prevedere valabilă de domeniu similar.


12. Legea aplicabilă și jurisdicția competentă

Aceste CGV sunt guvernate de legea belgiană. În cazul unui litigiu și în lipsa unui acord amiabil, litigiul va fi adus în fața instanțelor din circumscripția judecătorească în care Happy Champions își are sediul social.